_PRINT 


ข่าว : กีฬาสีระหว่างโรงเรียน เบญจมิตรเกมส์
กีฬาสีระหว่างโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองตาเย็นได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาห้วย โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านหนองกา และโรงเรียนบ้านหนองบัว  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีในชื่อว่า  "เบญจมิตรเกมส์"  ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองตาเย็นเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวโดย : admin
อ่าน 605 ครั้ง
วันที่ 21 ธันวาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:53:16:PM