_PRINT 


ข่าว : ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 หน่ยวพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำรนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  จำนวนกำลังพล 20 นาย พร้อม 643  th Vertical Company 84 th Engineer Battalion Ayara Guardian 2011 (หน่วยคอบร้าไกลจากประเทศสหรัฐอเมริกา) จำนวนกำลังพล 30 นาย ได้เริ่มทำการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น โดยตัวแทนหน่วยคอบบร้าไกลและหน่วยทหารช่างไทยได้รับฟังบรรยายสรุปการเรียนการสอนและการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล จากนางอุไรวรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ซึ่งบรรยายเต็มไปด้วยความอบอุ่น มิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย


ข่าวโดย :
อ่าน 504 ครั้ง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:58:10:PM