_PRINT 


ข่าว : ไหว้ครู 2556
ไหว้ครู
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วย ความสุข

ข่าวโดย : Admin
อ่าน 454 ครั้ง
วันที่ 17 มิถุนายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:58:44:PM