_PRINT 


ข่าว : ศึกษาดูงานโรงเรียนดีศรีตำบล
ศึกษาดูงานโรงเรียนดีศรีตำบล
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจากสํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ได้เข้ามาศึกษาดูงา
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจากสํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ได้เข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนดีศรีตำบล

ข่าวโดย : Admin
อ่าน 861 ครั้ง
วันที่ 21 กันยายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:59:52:PM