_PRINT 


ข่าว : ศิษย์เก่ามามอบทุน
ศิษย์เก่ามามอบทุน
คุณพัชรี และคุณแม่จำรัส  เลายรัตน์ ร้านปม่ช่าย ได้มามอบทุน
คุณพัชร และคุณแม่จำรัส  เลายรัตน์  ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา จำนวน 22 ทุน ทางโรงเรียนขอขอบคุณในความเมตตาเป็นอย่างยิ่ง 


ข่าวโดย : Admin
อ่าน 481 ครั้ง
วันที่ 06 กันยายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:56:51:PM