_PRINT 


ข่าว : เยี่ยมบ้านนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเป็นการพบสภาพความเป็นอยู่ของผู้ปกครองและนักเรียน
   คณะครูโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเป็นการพบสภาพความเป็นอยู่ของผู้ปกครองและนักเรียน

ข่าวโดย : Admin
อ่าน 632 ครั้ง
วันที่ 28 มีนาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:55:54:PM