_PRINT 


ข่าว : เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
นายไชยณรงค์ เชื้อวงศ์สกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
เด็กๆโรงเรียนบ้านหนองตาเย็นและคณะครูทุกท่านได้รับประทานอาหารอย่างอิ่มสำราญและมีความสุข ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ข่าวโดย : Admin
อ่าน 1057 ครั้ง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:54:54:PM