_PRINT 


ข่าว : โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ ขอศึกษาดูงาน
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3  ที่เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอ
   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3  ที่เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : Admin
อ่าน 539 ครั้ง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:55:06:PM