หน้าแรก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ระบบสมาชิก ข่าวสาร ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านหนองตาเย็นยินดีต้อนรับ
  ผู้บริหารสถานศึกษา
 

นางอุไรวรรณ อยู่คง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
  โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างการบริหารงาน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
 ฝ่ายบริหารงานงปประมาณ
 คณะกรรมกาสถานศึกษา
 สายชั้นประถมศึกษา
 สายชั้นประฐมวัย
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
  โครงสร้างการบริหาร
   
  เกมส์เสริมทักษะ
 

เกมการหาร 
เกมคณิตคิดเร็ว บวก ลบ คูณ หาร

เกมระบายสีหมีพู คิดเลข
เกมทบทวนสูตรคูณ 

ข้อมูลส่วนตัว: LeanneTheu
โฮมเพจส่วนตัว: http://8Tracks.com/foxnygaard2
หลักแหล่ง: Sweden, Furuvik
ความสนใจพิเศษ: Cheerleading

ลายเซ็น:
my homepage; effluent stream definition apes (http://8Tracks.com/foxnygaard2)

ข้อมูลเพิ่มเติม::
25 year old Residential Care Officer Gerardo Hesler from Collingwood, usually spends
time with pastimes for example.

Also visit my page: effluent stream definition apes (http://8Tracks.com/foxnygaard2

สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย LeanneTheu:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย LeanneTheu: