หน้าแรก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ระบบสมาชิก ข่าวสาร ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านหนองตาเย็นยินดีต้อนรับ
  ผู้บริหารสถานศึกษา
 

นางอุไรวรรณ อยู่คง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
  โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างการบริหารงาน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 ฝ่ายบริหารงารทั่วไป
 ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
 ฝ่ายบริหารงานงปประมาณ
 คณะกรรมกาสถานศึกษา
 สายชั้นประถมศึกษา
 สายชั้นประฐมวัย
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
  โครงสร้างการบริหาร
   
  เกมส์เสริมทักษะ
 

เกมการหาร 
เกมคณิตคิดเร็ว บวก ลบ คูณ หาร

เกมระบายสีหมีพู คิดเลข
เกมทบทวนสูตรคูณ 

ข้อมูลส่วนตัว: FinlayBrum
โฮมเพจส่วนตัว: http://Www.trover.com/u/2855996078
หลักแหล่ง: Iceland, Hrisey
ความสนใจพิเศษ: Shooting sport

ลายเซ็น:
Here is my web page; leach field design (Www.trover.com)

ข้อมูลเพิ่มเติม::
29 year old Electronic leach field design (Www.trover.com) Draftsperson Lina from Alliston, usually spends time with pursuits such as cryptography, solid
waste and rc model boats.


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย FinlayBrum:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย FinlayBrum: